Voorwaarden winactie Gouden Ticket

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Pannenkoe’s Gouden Ticket”

Bij bestellingen in de periode 16 november 2023 tot `22 maart 2024 maak je kans op één van de mooie prijzen die Pannenkoe beschikbaar stelt.

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 3. Medewerkers van Pannenkoe en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan de actie is gratis.
 5. Iedere bestelling is uniek en dus kun je meerdere keren kans maken op een prijs.
 6. De te winnen prijzen zijn:

HOOFDPRIJS – Een 5-daagse vakantie voor 2 personen naar Gran Canaria. Bij dit verblijf zit de vliegreis en verblijf. Vakantie wordt na onderling overleg geboekt en vindt niet plaats tijdens een schoolvakantie.

TWEEDE PRIJS – Playstation bedrukt met koeiensticker

DERDE PRIJS – Een compleet verzorgd diner voor max. 4  personen inclusief een uitgebreide tour door de keuken en de mogelijkheid tot het bakken van je eigen pannenkoek.

OVERIGE PRIJZEN – daarnaast stelt Pannenkoe 50 Pannenkoe bigshoppers, 10 Pannenkoe rugtassen, 5 Pannenkoe Legorestaurants en 3x ons eigen gezelschapsspel “Kletskoek” beschikbaar.

 1. Voor alle prijzen geldt, niet inwisselbaar voor geld en alleen te ontvangen indien je akkoord gaat met de algemene voorwaarden gesteld in de “voorwaarden winactie Golden Ticket”.

Artikel 2 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie worden voor het plaatsen van een bestelling alle gegevens gevraagd die hiervoor noodzakelijk zijn.
 2. Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Bij deelname aan de winactie geef je Pannenkoe toestemming om je gegevens te gebruiken.
 1. Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 16 november 2023 t/m 22 maart 2024.
 2. Je kunt deelnemen aan de actie via door een bestelling te plaatsen bij Pannenkoe.
 3. Alleen betaalde bestelling maken kans op een prijs.
 4. Alleen bestellingen geplaatst via de website www.pannenkoe.nl maken kans op een prijs. Bestellingen via andere portals en websites zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar van de actie zal tijdens de looptijd op ‘at random’ wijze worden bepaald.
 2. Op vertoon van je winnende ticket kun bij Pannenkoe de prijs in ontvangst nemen.
 3. Voor de hoofdprijs, de tweede prijs en de derde prijs wordt je verzocht om een mail te sturen naar verkoop@pannenkoe.nl waarna er contact met je wordt opgenomen voor de overhandiging van je prijs.
 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Bijkomende kosten bij boeking
Eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.

Het vertrek dient plaats te vinden of vertrekdatum dient te zijn voor 31 december 2024. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijs is niet inwisselbaar en bij verschil in waarde ten gevolge van gekozen vertrekdatum zal verschil niet worden uitgekeerd. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze. Alle prijzen dienen voor 31 april 2024 geclaimd te zijn. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden

tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten. De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering. De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn. Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid. De (reis)voorwaarden en reglementen van Pannenkoe zijn van toepassing. Alle voorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Pannenkoe is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :
 • de door haar, uitgekeerde prijs;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je Pannenkoe hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking en de vakantie) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten

 1. Pannenkoe behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Pannenkoe hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 1. Pannenkoe behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via verkoop@pannenkoe.nl.

Artikel 10 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Wijzigingen in de voorwaarden hebben nooit betrekking op hoe Pannenkoe omgaat met uw persoonsgegevens, dit blijft altijd ongewijzigd.
 1. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 2. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Pannenkoe is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Overige voorwaarden Pannenkoe

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

  Cart